Mødedatoer for bestyrelsen i 2023

Mandag d. 19. december 2022
Mandag d. 23. januar
Mandag d. 20. februar
Mandag d. 20. marts
Mandag d. 17. april
Mandag d. 22. maj
Mandag d. 19. juni
Søndag d. 16. juli
Mandag d. 21. august
Mandag d. 18. september
Mandag d. 23. oktober
Mandag d. 13. november