Mødedatoer for bestyrelsen i 2024

Mandag d. 9. december 2023
Mandag d. 8. januar
Mandag d. 19. februar
Mandag d. 18. marts
Mandag d. 15. april
Mandag d. 13. maj
Mandag d. 24. juni
Søndag d. 21. juli
Mandag d. 16. september
Mandag d. 21. oktober
Mandag d. 11. november
Søndag d. 17. november Generalforsamling
Mandag d. 9. december