Mødedatoer for bestyrelsen i 2021

Onsdag d. 3. februar
Onsdag d. 10. marts
Tirsdag d. 6. april
Tirsdag d. 4. maj
Tirsdag d. 8. juni
Tirsdag d. 29. juni
Tirsdag d. 13. juli
Onsdag d. 18. august
Tirsdag d. 21. september
Tirsdag d. 19. oktober
Tirsdag d. 2. november