Palsgaard Sommerspil gennem 50 år

Læs historien her

Arkivet

Ideen til et sommerspil blev drøftet på flere måder helt tilbage i efteråret 1971, og allerede i sommeren 1972 kunne det første sommerspil præsenteres i Palsgaard Slotspark.

Det siger sig selv, at mange hundreder personer har været involveret i at rejse de mange forestillinger gennem tiderne, og det er med den viden i erindring og den historie, der er hengået, at Palsgaard Sommerspils Arkiv nu er blevet etableret.

Arkivet er indrettet på 1. sal i den gule staldbygning, som oprindeligt rummede godset Palsgaards herskabsstalde, men som Palsgaard Sommerspil har haft adgang til gennem nu snart mange år.

Formålet med Arkivet er at indsamle og bevare arkivalier, der kan være med til at fortælle den lange historiske udvikling, som Palsgaard Sommerspil har gennemlevet. Vi søger derfor at samle alt, der kan være med til at belyse denne udvikling.

Så skulle du ligge inde med arkivalier, som du ønsker at overlade arkivet – det være sig avisklip, personlige fotos og andet der er relateret til Palsgaard Sommerspil – evt. fra en tid, hvor du selv eller dine børn var med i fællesskabet, så hører vi gerne fra dig.

Vi er af den opfattelse, at det er tiden nu at søge indsamlet, hvad de mange hundreder medvirkende på og bag scenen måtte have liggende, og som de ønske at overlade Arkivet.

Allerede nu ligger der i arkivet meget af interesse, og der forestår et anseeligt arbejde med at få materialet arkiveret på en hensigtsmæssig og overskuelig måde. I de kommende måneder vil arkiveringen blive systematiseret, således at nye bidrag kan glide ind i den rette sammenhæng, – alt sammen med det formål at beskrive og bevare vores fælles historie for eftertiden.

Palsgaard Sommerspils 50 års jubilæum.

Såfremt du ønsker at overdrage materiale til arkivet, må du endelig tage kontakt til enten

Agnete Bjerg på e-mail agnete@palsgaardsommerspil.dk tlf. 2345 4302
eller til
John S. Madsen på e-mail arkivet@palsgaardsommerspil.dk tlf. 7568 3509 / 2826 7900.

Vi hører gerne fra dig!