Hvem er vi?

Palsgaard Sommerspil er en amatørteaterforening hjemmehørende på Palsgaard Gods ved Juelsminde.
Foreningen har siden 1972 hver sommer inviteret publikum til Danmarks smukkeste friluftsscene i Palsgaard Slotspark, der er en af landets største herregårdsparker.
Palsgaard Sommerspil har gennem årene opført forestillinger af meget forskellig art, i de seneste år bl.a. The Sound of Music, Mød mig på Cassiopeia, Les Misérables, Grease, Atlantis og senest Chess. Kendetegnende er, at det er krævende at være med, både bag, på og foran scenen. Forestillingerne trækker publikum til fra alle egne af landet og somme tider fra udlandet, og vi har været oppe på 10-15.000 tilskuere pr. sæson.

Vi gør meget ud af at give vores medvirkende de bedste arbejdsbetingelser. Vi prioriterer en professionel kunstnerisk ledelse og en stab af dygtige frivillige ildsjæle.

Nogle få nøglepersoner i lederfunktioner har kontrakt med Palsgaard
Sommerspil, mens alle andre arbejder ulønnet i alt fra transport til forplejning. Det betyder, at mere end 200 personer hvert år på den ene eller den anden måde bidrager på helt frivillig basis med at få forestillingen på plads.

Palsgaard Sommerspil er konstant på jagt efter folk til administrative og praktiske opgaver. Når den tid kommer, vil du modtage en opfordring til at melde dig med, hvad du har at byde på.

Da Palsgaard Sommerspil er en forening, er medlemmerne fundamentet for, at der kan laves forestillinger. Derfor kræver det også, at man er medlem for at kunne deltage. Bliver man optaget i forestillingen, meldes man også ind i foreningen. Det årlige kontingent er p.t. 250 kr.

 

Et historisk tilbageblik

Det begyndte i 1972 med “En skærsommernatsdrøm”. Poul Christensen, søn af gård­ejer Knud Christensen, Østrup, så under sit arbejde på Palsgaard mulighe­derne for et frilufts­teater ved det lille tempel i Parken. Hans far gik ivrigt ind for ideen og var pri­mus motor i den videre udvikling af friluftsspillet. Fra hjemmet på Damgård gik der hvert forår bud rundt, at nu var det på tide at komme i gang, og så samle­des interes­serede mennesker ved et overdådigt kaffebord hos Knud og Maria for at snakke tin­gene igennem. Knud Chri­stensen stod selv for det økonomi­ske ansvar; eksempelvis havde “Molboerne” i 1976 et budget på 10.000 kr.

En skærsommernatsdrøm 1972

Den anden forestilling i rækken blev spillet foran Staldene, men da tilskuerfor­hol­dene her ikke var særlig gode, blev scenen det følgende år flyttet til det nu ned­revne gart­nerhus. De næste tre forestillinger blev opført lidt nærmere
voldene ved det lille have­anlæg. Men fra 1979 til og med 1987 foregik det hele i tilknyt­ning til oven­nævnte gartnerhus.

Da fru Schou, som hurtigt blev udnævnt til direktør for forestillingerne, fyldte
80 år, fik hun af Schou Fondet i fødselsdagsgave foræret den scene, hvor vi nu spil­ler. Den blev indviet i 1988 med “Sommer i Tyrol”. Med undtagelse af “En skærsommernats­drøm” har alle opførelserne haft et islæt af sang, og sangen og musikken har gennem opførelser af musicals og operetter indtaget en stadig større plads.

Repertoiret er fortsat en vekslen mellem operetter, klassiske musicals, noget dansk og i de senere år også nyere gennemkomponerede musicals, hvor Palsgaard Sommerspil i stigende grad har markeret sig med sit voksende kvalitetsniveau.

Palsgaard Sommerspil blev den 2. februar 1992 på en stiftende generalforsamling til for­eningen Palsgaard Sommerspil. I bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, er Schou Fondet fast repræsenteret. Som den første repræsentant sad naturligvis Gudrun Schou. Efter hendes død i 1992 overtog Birthe Brix hendes plads, og i dag varetages opgaven af Kirsten Brix.

I vedtægterne står, – at foreningen er stiftet for at fort­sætte den virksomhed, der begyndtes i 1972 med det formål at skabe, øge og pleje inte­ressen for amatørteatervirksomhed med sang og musik som det fremher­skende, gen­nem opførelse af forestillinger på Gudrun Schou’s Friluftsscene i Pals­gaard Slotspark. Såfremt foreningen opløses, hensættes den til den tid værende for­mue på en spærret bankbog, med henblik på genetablering af foreningen eller lig­nende aktivi­teter med tilknytning til Gudrun Schou’s Friluftsscene.

Sommer i Tyrol 1988